Taarbækdalsvej 1C, 1.sal • 2930 Klampenborg • 3990 39334144 2133 •​ +tlf.sv.

Behandlinger

1985 - 2017​

Førende internationale forskere i holistisk medicin peger i disse år på konsekvenserne af stress i mund og kæber i form af kronisk degenerative sygdomme.

Vi ser derfor kritisk på anvendelsen af kviksølv, fluor og rodbehandling af tænder i moderne tandpleje. Vi er involveret i internationalt netværk af nytænkere på sundhedsområdet. Vi tilbyder derfor holistisk tandpleje med synteser af egne og andres erfaringer m.h.p. metode og tandmaterialevalg. Siden 1985 har jeg samarbejdet med læger, kiropraktorer, bioresonans terapeuter, ernæringsvejledere m. fl. på integreret medicinsk grundlag.​

Velkommen til vore nye klienter. Vi forventer et godt samarbejde!

Ny overenskomst mellem Sundhedsstyrelsen og Tandlægeforeningen.

Læs her, hvad det betyder for dig - Klik her

Behandlingsprincipper for amalgamfri tandpleje

For mange nye klienter kan en indledende konsultation (1/2 time) stærkt anbefales. Her testes for oral galvanisme, tolerance af tandfyldningsmaterialer samt status af rodbehandlede tænder, kroner, broer, proteser m.v.

Røntgenbilleder fra tidligere tandlæge kan med fordel indgå her. På baggrund af udførligt spørgeskema vurderes sundhedstilstanden i lyset af funden stress (strøm, betændelser m.v.) i mundhulen og kæberne. Herefter planlægges kommende tandpleje m.h.t. en amalgamudskiftnings relevans, rækkefølge og »timing «. Herunder immunstøtte - og afgiftningsprogram med kost, kosttilskud (vit./min.),homøopati og anden relevant naturmedicin. Forebyggende hjemmetandpleje (uden brug af fluortandpasta) samt beskyttelsesprogram (kultabletter) før den kliniske behandling planlægges. Store udskiftninger på gravide eller ammende kvinder frarådes af hensyn til foster eller barn. Andre klienter, som i forvejen har kyndig vejledning fra læge, bioresonans terapeut, biopat, kinesiolog e.a., kan vælge en kort klinikudgave af ovenstående før behandlingsstart.

Kontrolkonsultation efter 1/2 år og/eller 1 år til vurdering af sundhedstilstanden.

Opfølgende spørgeskema skal afklare mulig forbedring eller forsvinden af symptomer registreret tidligere. Revision af program for afgiftning og stressfrigørelse.

Herunder vurderes relevansen af bl.a. Kraniosakral Terapi (en effektfuld dybdeafspændingsform), holistisk kiropraktik eller Bioresonans Terapi (til afgiftning, balancering, mv.) udført af førende terapeuter i mit netværk.

Internationale kliniske erfaringer viser, at sundhedstilstanden kan forbedres i væsentlig grad efter amalgamudskiftning.

Denne tendens fortsætter de følgende år. En evt. nødvendig livsstilsforbedring er af stor betydning.

Beskyttelse - Alment og punkt

Internationale undersøgelser har påvist nødvendigheden af punktbeskyttelse ved udboring af amalgamfyldninger på grund af kviksølvdampes hurtige vej til hjernen (sker indenfor få sekunder!).

Klinikken har fået registreret minimal mobilmastbelastning. Grundet kumulativ synergiske belastninger af mobilstråling/trådløs telefoni og kviksølvdampe anvender jeg alligevel biofysiske kompensationer/installationer som almen klinikbeskyttelse. Kliniklokalet er derfor mobiltelefonfrit område.

Frisk og renset luft blæses ind over arbejdsfeltet som punktbeskyttelse af patient, klinikassistent og tandlæge.

Derudover anvendes specialsug, clean-up sug, et dirigeret flowkammer, omkring den pågældende tand, hvorved organismen belastes minimalt af kviksølvdampe og amalgampartikler - støv og fyldningsfragmenter.

Kofferdam - reel beskyttelse?

SD Bladet nr. 2, 2008​​

​Download som word

HER​

​Tryk for stort billede

Plast - styrke, gener, tidsforbrug & priser

Vurderet på baggrund af internationale kliniske erfaringer de sidste 8-10 år virker holdbarheden af de bedste plastmaterialer meget lovende. Førende klinikere mener derfor, at vi i dag har et styrkemæssigt realistisk alternativ til kviksølvamalgam.

Jeg bruger plastmaterialer af optimal slidstyrke og biologisk tolerance.

Garanti afhænger af fyldningsforstørrelse og aftales individuelt, generelt dog 1 år ved almindelig bidfunktion og god mundhygiejne. Større plastrestaureringer kan betragtes som nødvendig forberedelse til senere kroner.

Visse klienter (op mod 50 %) får lettere eftersmerter i forbindelse med udskiftningen.

For de fleste aftager den forhøjede følsomhed for koldt og tryk i løbet af kortere tid (dage, uger). I sjældne tilfælde længere, op til 3-6 måneder. Vi følger plastudviklingen meget nøje for at optimere alle faser i materialevalg og udførelse.

Plastfyldninger er noget dyrere end amalgam, idet fremstillingstiden er 3-4 gange længere. Sygesikringen og kommunens tandlægekortordning dækker endnu ikke flerfladede plastfyldninger i kindtænder. Prisen for disse varierer

afhængig af størrelse/antal flader involveret, men svarer til gennemsnitsniveauet for de af Dansk Tandlægeforening foreslåede priser. Derfor giver jeg et omtrentligt prisoverslag fra behandlingsstart. Vi arbejder med tidsmoduler på 15, 30, 60 min. evt. længere i sjældne tilfælde. Ved telefonisk tidsbestilling nævnes antal plastfyldninger, som efter aftale med mig skal udføres. Medlemskab af 'Danmark' grp. 5 kan være en fordel.

Helingskrise?

Et velplanlagt og individuelt tilpasset immunstøtte - og afgiftningsprogram sikrer kviksølvudskillelsen fra cellerne ved at:

  • »rense« cellemembranen, løsne kviksølv fra vævene, fjerne kviksølv fra blodet samt udskille kviksølv via urin og afføring. Effektiv drænering (vand, teer m.v.) af lever og nyrer er vigtig! Midlertidigt kan den giftige effekt af kviksølv og andre tungmetaller i blodbanen genopleves - en helingskrise i form af træthed, hovedpine m.v.
  • Afværge/moderere ovennævnte forværring af symptomerne
  • Sikre en tilstand, hvor genopbygning af de beskadigede væv muliggøres.

​Udskiftning af en eller to fyldninger første gang kan give os et fingerpeg om immunforsvarets reelle status via den fysisk-psykiske reaktion på behandlingen.

Behandlingsforløbet tilpasses herefter.

Diverse

Tandpleje artikler forhandles på klinikken.

Ved ændring af privatadresse eller telefonnummer - privat/arbejde, ved opstået sygdom, graviditet, medlemskab af Danmark bedes du informere mig hurtigst muligt.

Ved flytning kan vi eventuelt hjælpe med at finde relevant ny tandlæge, som også kan overtage relevante informationer samt røntgenbilleder.

Akutte problemer og spørgsmål vedr. behandling

Klinikkens personale tager sig kun af tidsbestilling, da de ikke er tilstrækkelig vidende om behandlingsmæssige aspekter. Kontakt mig derfor, om nødvendigt, venligst på ikke klinikdage (p.t. tirs, tors) på privat telefon 39 90 39 33 (læg evt. telefonsvarerbesked, som besvares hurtigst muligt!). Telefonrecept en mulighed i weekenden.

Afbud!

Grundet lange kliniske behandlingsforløb og ventetid er vi stærkt »følsomme« overfor sene afbud eller udeblivelser. Giv os derfor besked hurtigst muligt og normalt senest dagen før kl. 12.00. Hvis ikke forbeholder jeg mig ret til at få godskrevet kliniktiden med et udblivelseshonorar efter overenskomst. Ved akut sygdom eller anden 'spontan' hindring ring så tidligt på dagen som muligt.​